| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 31 stycznia danego roku,  

2)   za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,  

3)   za III kwartał do 31 lipca danego roku,  

4)   za IV kwartał do 31 października danego roku.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust.1 określa odrębna uchwała.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 31 lipca 2013 roku i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. tj. III kwartał.  

4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczania jest w   kasie Urzędu Gminy Węgierska Górka w   godzinach od 7.30 do 14.00 lub na rachunek bankowy Gminy Węgierska Górka.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »