| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.1.2013 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

- Paweł Sadza - Starosta Pszczyński

- Witold Wiktorczyk - Członek Zarządu

a

2. Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Józef Kozina – Starosta Głubczycki

- Piotr Soczyński – Wicestarosta Głubczycki

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.,
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XVII/155/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej oraz uchwały nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1.

Powiat Głubczycki zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1.

§ 2.

1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Głubczyckiemu dotacji za kształcenie uczniów, w kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu kształcenia jednego ucznia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach wynoszącego na: - kursie I stopnia - 380,00 złotych - kursie II stopnia - 380,00 złotych - kursie III stopnia - 380,00 złotych.

2. Dotacja, w wysokości określonej w § 2, ust. 1, zostanie przekazana po otrzymaniu od Powiatu Głubczyckiego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.

3. Powiat Pszczyński dokona przelewu należnej kwoty dotacji na konto: 85 1020 3714 0000 4102 0012 7852

4. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2013r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych do czerwca 2013r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2013r.

5. Kwota dotacji przekazana do dnia 31 grudnia 2013r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od września do grudnia 2013r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie wykorzystana do 31 grudnia i rozliczona do dnia 15 stycznia 2014r.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.              


§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok budżetowy 2013r.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013r.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.              Powiat Pszczyński                                                                                     Powiat Głubczycki

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Członek Zarządu


Witold Wiktorczyk

Starosta Głubczycki


Józef Kozina


Wicestarosta Głubczycki


Piotr Soczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »