| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/254/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice uchwala,
co następuję:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości uiszcza się z góry bez wezwania, raz na kwartał, w terminach:

1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 15 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 15 października danego roku.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 31 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

§ 3. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Ożarowice lub w kasie Banku Spółdzielczego w Świerklańcu bądź jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »