| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. )

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w ten sposób że w załączniku do uchwały w tabeli „Podział Gminy Włodowice na okręgi wyborcze jednomandatowe” opis granic okręgu wyborczego nr 5 otrzymuje brzmienie:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

5

Rudniki - ulice: Górnicza od nr 81 do końca, Strażacka, Skarżycka, Krótka

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Włodowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Włodowice obejmującej lata 2010 – 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »