| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. )

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w ten sposób że w załączniku do uchwały w tabeli „Podział Gminy Włodowice na okręgi wyborcze jednomandatowe” opis granic okręgu wyborczego nr 5 otrzymuje brzmienie:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

5

Rudniki - ulice: Górnicza od nr 81 do końca, Strażacka, Skarżycka, Krótka

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Włodowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Włodowice obejmującej lata 2010 – 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »