| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/288/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) na wniosek Wójta Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze gminy Zbrosławice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy opieki,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym,  zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc,

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie lub w innym kraju.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach, w terminie do 15 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w terminach określonych w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan FelsZałącznik do Uchwały Nr XXIV/288/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. z 2012, poz. 391) gmina uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała zawiera informacje o:

1) terminie i miejscu składania deklaracji,

2) objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania,

3) pouczenie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »