| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/288/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) na wniosek Wójta Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze gminy Zbrosławice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy opieki,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym,  zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc,

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie lub w innym kraju.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach, w terminie do 15 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w terminach określonych w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan FelsZałącznik do Uchwały Nr XXIV/288/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. z 2012, poz. 391) gmina uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała zawiera informacje o:

1) terminie i miejscu składania deklaracji,

2) objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania,

3) pouczenie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »