| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 295/XXX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 grudnia 2012r.

uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

w sprawie: uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013 w części dotyczącej § 1 pkt 3 lit.a,
tj. zróżnicowania stawek od wartości budowli z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 26 listopada
2012 roku.

W dniu 4 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 290/XXIX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Toszku. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności części badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miejska w Toszku ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Toszek oraz postanowiła o zwolnieniach od tego podatku. Rada Miejska w Toszku ustaliła między innymi w § 1 pkt 3 uchwały stawki podatku od wartości budowli, postanawiając o ich zróżnicowaniu w następujący sposób:

a) od budowli związanych ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ustalono stawkę w wysokości 0,5 % wartości,

b) od pozostałych budowli 2%.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Kolegium stwierdziło, że uchwała ta narusza art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku różnicowania stawek podatkowych, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, to jest ta pomoc udzielana jako pomoc de minimis (art. 20c tejże ustawy), a uchwała winna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego (w tym wypadku projekt uchwały) przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Z wyjaśnień udzielonych przez przedstawicieli Toszka obecnych na posiedzeniu Kolegium wynika, że projekt uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013, nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Toszku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »