| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 295/XXX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 grudnia 2012r.

uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

w sprawie: uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013 w części dotyczącej § 1 pkt 3 lit.a,
tj. zróżnicowania stawek od wartości budowli z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 26 listopada
2012 roku.

W dniu 4 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 290/XXIX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Toszku. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności części badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miejska w Toszku ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Toszek oraz postanowiła o zwolnieniach od tego podatku. Rada Miejska w Toszku ustaliła między innymi w § 1 pkt 3 uchwały stawki podatku od wartości budowli, postanawiając o ich zróżnicowaniu w następujący sposób:

a) od budowli związanych ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ustalono stawkę w wysokości 0,5 % wartości,

b) od pozostałych budowli 2%.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Kolegium stwierdziło, że uchwała ta narusza art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku różnicowania stawek podatkowych, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, to jest ta pomoc udzielana jako pomoc de minimis (art. 20c tejże ustawy), a uchwała winna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego (w tym wypadku projekt uchwały) przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Z wyjaśnień udzielonych przez przedstawicieli Toszka obecnych na posiedzeniu Kolegium wynika, że projekt uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013, nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Toszku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »