| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/281/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity, Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, każdorazowo za okres dwóch miesięcy bez wezwania, w   terminach:  

a)   za styczeń i   luty do dnia 10 lutego danego roku  

b)   za marzec i   kwiecień do dnia 10 kwietnia danego roku  

c)   za maj i   czerwiec do dnia 10 czerwca danego roku  

d)   za lipiec i   sierpień do dnia 10 sierpnia danego roku  

e)   za wrzesień i   październik do dnia 10 października danego roku  

f)   za listopad i   grudzień do dnia 10 grudnia danego roku.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 10 sierpnia 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

3.   Jeżeli w   miesiącu, w   którym przypada termin płatności opłaty za dany okres powstał obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za ten okres lub różnicę w   opłacie wynikającą ze zmiany danych należy uiścić w   kolejnym terminie płatności wraz z   opłatą za następny okres.  

4.   Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty powstały w   miesiącu, w   którym nie przypada termin jej płatności, opłatę w   nowej wysokości za ten okres należy uiścić w   najbliższym terminie płatności.  

§   2.   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazuje się na konto bankowe Urzędu Gminy Pilchowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »