| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 25 stycznia 2013r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA CHORZÓW ZA 2012 ROK

W 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa w składzie:

Przewodniczący Komisji

Andrzej Kotala

Członkowie:

Przedstawiciele Rady Miasta


Przedstawiciele SamorząduPrzedstawiciele PolicjiPrzedstawiciel Prokuratury Rejonowej

Tomasz Piecuch
Witold Pelka

Marcin Michalik
Jacek Nowak
Jacek Króliczek

Piotr Sielecki
Andrzej Zbierański

Andrzej Sikora

             

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli:

Komendant Miejskiej PSP                      Janusz Gancarczyk.

Komendant Straży Miejskiej                   Izabela Jaron.

Komendant WKU                                     Robert Jańczuk.

W posiedzeniach Komisji przy omawianiu problemów wymagających

wiedzy specjalistycznej uczestniczyli przedstawiciele właściwych

inspekcji i służb.

W pracach Komisji uczestniczyli:

1. Komendant Miejski Policji.

2. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji.

3. Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP.

4. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP.

5. Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji.

6. Dyrektor MORiS.

7. Przedstawiciel WPKiW.

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

9. Prezes Zarządu Sita Starol Sp. z o. o.

10. Prezes Zarządu „Ruch Chorzów” S.A.

11. Kierownik bezpieczeństwa „Ruch Chorzów” S.A.

12. Dyrektor ds. organizacji i bezpieczeństwa GKS Katowice.

13. Przedstawiciel PINB.

14. Dyrektor MZUiM.

15. Przedstawiciel MZUiM

16. Przedstawiciel Akademii Monitoringu Wizyjnego.


Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu   21.02.2012r.,

na którym :

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przyjęto program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2012”,

zaopiniowano sprawozdania z :

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011,

realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2011”,

realizacji programu „Bezpieczeństwo dla Miasta Chorzów”,

przyjęto Roczny Plan Pracy Komisji na 2012 rok,

dokonano analizy stanu bezpieczeństwa pod kątem przygotowań do Euro 2012.


Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 17.04.2012r.,

na którym :

oceniono bieżące zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

dokonano oceny zabezpieczenia imprez masowych organizowanych na terenie miasta,

przeanalizowano zagadnienie prawnych aspektów monitoringu.


Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 19.06.2012r., na którym :

dokonano bieżącej oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

dokonano analizy miejsc charakteryzujących się wzmożoną aktywnością ruchu pieszego

w mieście w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

oceniono stopień zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach komunalnych

ze szczególnym uwzględnieniem budynków wysokich .


Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu   18.09.2012r., na którym :

przedstawiono katalog zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

dokonano oceny współpracy Komendy Miejskiej PSP z innymi podmiotami biorącymi

udział w usuwaniu skutków zdarzeń drogowych o charakterze chemiczno  - ekologicznym

na terenie miasta,

przeanalizowano tematykę związaną z bezpieczeństwem zdrowotnym,

bezpieczeństwem żywności, suplementów diety i wyrobów do kontaktu z żywnością a także tematykę

problemów sanitarnych mieszkańców Chorzowa.  Omówiono interwencje

prozdrowotne realizowane przez Inspekcję Sanitarną w Chorzowie.


Piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu   13.11.2012r., na

którym :

przeanalizowano aktualne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

omówiono problematykę dotyczącą zjawiska przestępczości w środowisku nieletnich,

przedstawiono zakres i problematykę programów profilaktycznych realizowanych

przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską w Chorzowie.


Szóste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 11.12.2012r., na którym :

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

podsumowano działalność prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012,

przedstawiono również wnioski do dalszej pracy,

dokonano oceny budżetu na rok 2013 w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

przyjęto projekt planu prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013.


Podczas każdego z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciel

KM Policji informował członków Komisji odnośnie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie miasta.

Charakteryzowano bieżące zagrożenia, omawiano działania mające na celu

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście jak również stopniowe

eliminowanie omówionych zagrożeń. Oceniano skuteczność prowadzonych

przez Policję działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

i osób odwiedzających miasto.


Przedmiotem analizy Komisji były zagadnienia dotyczące :

poprawy skuteczności działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w

mieście (wprowadzenie patroli mieszanych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

wprowadzenie dodatkowych patroli – funkcjonariuszy Szkoły Policji w Katowicach),

współdziałania Komendy Miejskiej PSP z innymi podmiotami w zakresie usuwania

skutków zdarzeń drogowych o charakterze chemiczno – ekologicznym,

analiza dotychczasowych działań, poszukiwania nowych rozwiązań,

oceny bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków

wysokich, analiza najczęstszych nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych,

analizy zabezpieczenia imprez masowych na terenie miasta na przykładzie Wielkich

Derbów Śląska, próby wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu

eliminację niewłaściwych  zachowań kibiców,

wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie miasta, proponowane rozwiązania

w tym zakresie oraz analiza prawnych aspektów monitoringu,

działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wytypowanie

miejsc charakteryzujących się wzmożonym natężeniem ruchu pieszych,

opracowanie działań

mających na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego,

zakresu i tematyki programów profilaktycznych realizowanych w chorzowskich

placówkach oświatowych,

analizy zjawiska przestępczości w środowisku nieletnich, charakterystyka problemu,

grupy ryzyka, programy prewencyjne ukierunkowanych na eliminowanie w/w zjawisk,

programów profilaktyczno edukacyjnych inicjowanych i nadzorowanych przez

Główny Inspektorat Sanitarny, akcje prozdrowotne realizowane w mieście w 2012r.


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco zapoznawana była z wnioskami

w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

zgłaszanymi przez mieszkańców podczas organizowanych z nimi otwartych

spotkań. Wnioski mieszkańców przekazywano do realizacji właściwym służbom

i instytucjom.


Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych


mgr Wiesław Ciężkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »