| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 roku, poz. 391), art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:  

1)   zamieszkałych;  

2)   niezamieszkałych;  

3)   w części zamieszkałych a   w części niezamieszkałych  

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1   właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie  

Gminy w   Buczkowicach w   terminie:  

1)   do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów;  

3)   14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik do uchwały Nr XXIV/151/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 28 listopada 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »