| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 roku, poz. 391), art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:  

1)   zamieszkałych;  

2)   niezamieszkałych;  

3)   w części zamieszkałych a   w części niezamieszkałych  

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1   właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie  

Gminy w   Buczkowicach w   terminie:  

1)   do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów;  

3)   14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik do uchwały Nr XXIV/151/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 28 listopada 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »