| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz określenia stawek opłat za pojemnik

Na podstawie art. 6c ust. 2, art. 6j ust.3 oraz art. 6k ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   lipca 2013 roku przejąć obowiązki w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.  

§   2.   Dla nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z   art. 6j ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z   odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, ilości odbiorów oraz stawki opłaty za pojemnik.  

§   3.   1.   Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zbieranych i   odbieranych w   sposób nieselektywny:  

1)   o pojemności 120 l – w   wysokości 30,00 zł;  

2)   o pojemności 240 l – w   wysokości 50,00 zł;  

3)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 200,00 zł.  

2.   Jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:  

1)   zmieszanych odpadów komunalnych:  

a)   o pojemności 120 l – w   wysokości 15,00 zł,  

b)   o pojemności 240 l – w   wysokości 25,00 zł,  

c)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 118,00 zł;  

2)   selektywnie zebranych surowców wtórnych w   workach o   pojemności do 120 l – w   wysokości 12,00 zł za sztukę.  

§   4.   Odpady wyszczególnione w   § 3   ust.1 i   2 odbierane będą przez przedsiębiorcę wybranego przez gminę w   drodze przetargu, w   ilościach i   terminach wynikających ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   6.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »