| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 k w związku z art.6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15,     art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Gilowice uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6 j, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Dla nieruchomości wymienionej w § 1 ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:

1. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 7,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie

2. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 17,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »