| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 319), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012r.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy Kozy, w terminach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 6m ust. 1 i 2 wyżej przywołanej  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. W celu potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zamieszkania innej liczby osób niż zameldowanych na danej nieruchomości dołączają do deklaracji dokumenty potwierdzające zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju lub w innym lokalu niż miejsce zameldowania.

§ 2. Pierwszą deklarację, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013 r.

§ 3.               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/176/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »