| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 319), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012r.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w Urzędzie Gminy Kozy, w terminach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 6m ust. 1 i 2 wyżej przywołanej  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. W celu potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zamieszkania innej liczby osób niż zameldowanych na danej nieruchomości dołączają do deklaracji dokumenty potwierdzające zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju lub w innym lokalu niż miejsce zameldowania.

§ 2. Pierwszą deklarację, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013 r.

§ 3.               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/176/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »