| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 319), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012r.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 17,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób inny niż wymieniony w ust. 1.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się  stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 60 litrów (0,06 m3) – 6,00 zł

b) 80 litrów (0,08 m3) -  8,00 zł

c) 110 litrów (0,11 m3) -  11,00 zł

d) 120 litrów (0,12 m3) – 12,00  zł

e) 240 litrów (0,24 m3) -  24,00 zł

f) 1100 litrów (1,1 m3) – 110,00  zł

g) KP-1500 litrów (1,5 m3) – 150,00  zł

h) KP-5000 litrów (5,0 m3) – 500,00  zł

i) KP-7000 litrów (7,0 m3) -  700,00 zł

j) KP-10000 litrów (10 m3) – 1000,00 zł

k) 1000,00 zł + 50 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3.

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób inny niż wymieniony w ust. 1:

a) 60 litrów (0,06 m3) – 7,20 zł

b) 80 litrów (0,08 m3) -  9,60 zł

c) 110 litrów (0,11 m3) -  13,20 zł

d) 120 litrów (0,12 m3) -  14,40 zł

e) 240 litrów (0,24 m3) -  28,80 zł

f) 1100 litrów (1,1 m3) -  132,00 zł

g) KP-1500 litrów (1,5 m3) -  180,00 zł

h) KP-5000 litrów (5,0 m3) -  600,00 zł

i) KP-7000 litrów (7,0 m3) -  840,00 zł

j) KP-10000 litrów (10 m3) – 1200,00 zł

l) 1200,00 zł + 75 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3. ł) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów (0,01 m3) - 5,14 zł

m) kosze uliczne o pojemności większej niż 45 litrów (0,045 m3) - 8,40 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »