| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną, przez mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość niżej wymienionych odpadów komunalnych. Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę wybranego w   drodze przetargu, z   którym Wójt zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.  

§ 2.  

1.   Odbieranie odpadów z   nieruchomości zamieszkałej będzie prowadzone zgodnie z   harmonogramem, z   następującą częstotliwością:  

1)   jeden raz w   miesiącu:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych: plastiku, metalu, papieru, tkaniny, szkła,  

- żużlu, odbiór po uzgodnieniu telefonicznym  

2)   dwa razy w   roku:  

a)   odpadów wielkogabarytowych, opony,  

b)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

c)   odpady niebezpieczne bez azbestu,  

2.   Harmonogram odbioru odpadów z   nieruchomości dostarczany będzie w   formie ulotki a   ponadto dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 3.  

Odbiór odpadów wyszczególnionych w   § 2   z nieruchomości niezamieszkałych będzie w   ilościach i   terminach wynikających z   deklaracji z   tym że nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

§ 4.  

1.   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz zlokalizowany będzie w   Żywcu ulica Bracka 51.  

2.   Punkt selektywnego zbierania będzie świadczył usługi od wtorku do soboty w   godzinach od 10.00 do 18.00.  

3.   Do gminnego punktu selektywnego zbierania właściciele nieruchomości zamieszkałych i   niezamieszkałych mogą dostarczyć odpady w   przypadku gdy konieczne jest oddanie ich poza harmonogramem odbioru. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady własnym transportem.  

4.   Odpady remontowo – budowlane przyjmowane są odpłatnie, dostarczenie do punktu selektywnego odbywać się będzie własnym transportem.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz  

§ 6.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »