| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6c ust. 2   i 6j ust. 3, 6k ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391)  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Postanawia się o   odbieraniu z   dniem 1   lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§ 2.  

Dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z   art. 6j ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z   odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, ilości odbiorów oraz stawki opłaty za pojemnik.  

§ 3.  

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 14,80 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 15,50 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 28,00 zł;  

d)   o pojemności 1,1 m3 – w   wysokości 120,00 zł;  

e)   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 300,00 zł;  

f)   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 400,00 zł;  

2)   na odpady komunalne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny;  

a)   bioodpady:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 10,00 zł  

-   o pojemności 140 l – w   wysokości 12,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 20,00 zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 100,00 zł;  

b)   surowce wtórne:  

-   o pojemności 60 l – w   wysokości 3,50 zł;  

-   o pojemności 100 l – w   wysokości 4,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 8,00 zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 40,00 zł;  

-   o pojemności 5   m3– w   wysokości 120,00 zł;  

-   o pojemności 7   m3– w   wysokości 160,00 zł;  

c)   żużel:  

-   o pojemności 110 l – w   wysokości 7,50 zł;  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 8,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 16,00 zł.  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 75,00 zł;  

-   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 280,00 zł;  

-   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 350,00 zł.  

d)   odpady remontowo – budowlane  

-   za 1m3 odpadów betonowo – ceglanych – w   wysokości 100,00 zł;  

-   za 1m3 pozostałych odpadów – w   wysokości 160,00 zł  

e)   opony – w   wysokości 3   zł/szt;  

§ 4.  

Odpady wyszczególnione w   § 3   ust. 1   i 2   niniejszej uchwały odbierane będą przez przedsiębiorcę wybranego przez Gminę w   drodze przetargu w   ilościach i   terminach wynikających ze złożonej przez właściciela deklaracji.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.  

§ 6.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »