| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.), art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U.. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:  

a)   zamieszkałych ,  

b)   niezamieszkałych,  

c)   w części zamieszkałych a   w części niezamieszkałych  

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz w   terminie:  

1)   do 30 marca 2013r. – dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia , o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) ,  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.  


§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/165/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »