| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.259.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę 32 828,94

Dz.

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

3 500,00

Dochody bieżące

3 500,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 500,00

801

Oświata i wychowanie

29 328,94

Dochody bieżące

29 328,94

Wpływy z różnych dochodów

13 301,34

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-program „Comenius”

16 027,60

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę 32 828,94

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

3 500,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

3 500,00

Wydatki bieżące

3 500,00

Wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 500,00

801

Oświata i wychowanie

29 328,94

80101

Szkoły podstawowe

25 064,54

Wydatki bieżące

25 064,54

Wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 036,94

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

16 027,60

Pozostałe wydatki

16 027,60

Program „Comenius”

16 027,60

80104

Przedszkola

448,40

Wydatki bieżące

448,40

Wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

448,40

80110

Gimnazja

3 816,00

Wydatki bieżące

3 816,00

Wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 816,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w dochodach budżetu gminy Strumień                                                                      

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

75 173,30

75 173,30

801

Oświata i wychowanie

75 173,30

75 173,30

Szkoły podstawowe

75 173,30

Dochody bieżące

75 173,30

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie

19 173,30

Projekt „Indywidualizacja w gminie Strumień drogą do sukcesu”

19 173,30

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - unijne

56 000,00

„Dzieci i kultura bez granic”

56 000,00

Gimnazja

75 173,30

Dochody bieżące

75 173,30

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie

19 173,30

Projekt „Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu”

19 173,30

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - unijne

56 000,00

„Dzieci i kultura bez granic”

56 000,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień                                                                                    

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

141 494,89

141 494,89

750

Administracja publiczna

126 494,89

141 494,89

75023

Urzędy gmin

113 785,38

128 785,38

Wydatki majątkowe

113 785,38

128 785,38

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

113 785,38

128 785,38

e-Olza integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego

128 785,38

Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych

113 785,38

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

12 709,51

12 709,51

Wydatki bieżące

12 709,51

12 709,51

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

4 200,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

1 800,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

6 709,51

Pozostałe wydatki - unijne

12 709,51

Projekt „Promocja Gminy Strumień poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej dotyczącej obszaru LGD Cieszyńska Kraina oraz Gminy Strumień”

12 709,51

12 709,51

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15 000,00

85395

Pozostała działalność

15 000,00

Wydatki majątkowe

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

„Internetowy strumień”-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strumień

15 000,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: dochody 38 757 974,06 zł; wydatki  43 492 176,06 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 734 202,00 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 1 339 470,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00  zł oraz wolnych środków w wysokości 994 732,00 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXX.259.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »