| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/103/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 44.420 zł Dział 750 Administracja publiczna                                                                       o kwotę               2.950 Dochody bieżące

- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompetentni               o kwotę               2.813,60 w administracji”

- środki budżetu Państwa  na realizację projektu „Kompetentni               o kwotę               136,40 w administracji”  Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                     o kwotę               41.470 Dochody bieżące                                                                                                                 o kwotę               19.250

- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowoczesne               o kwotę               2.040 Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu  Mikołowskiego ”

- środki budżetu Państwa  na realizację projektu „Nowoczesne               o kwotę               360 Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu  Mikołowskiego ”

- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Program                             o kwotę               8.500 Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci  ze Specjalnym Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim”

- środki budżetu Państwa  na realizację projektu „Program                             o kwotę               5.850 Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci  ze Specjalnym Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim”

- różnice kursowe                                                                                                                 o kwotę               2.500 Dochody majątkowe                                                                                                   o kwotę               22.220

- środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowoczesne               o kwotę               17.000 Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu  Mikołowskiego ”

- środki budżetu Państwa  na realizację projektu „Nowoczesne               o kwotę               5.220 Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu  Mikołowskiego ”

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 81.650 zł Dział 750 Administracja publiczna                                                                       o kwotę               2.950               Rozdział 75095 Pozostała działalność                                                         o kwotę               2.950                             Wydatki bieżące                                                                                     o kwotę               2.950                             w tym:                             programy i projekty finansowane z udziałem                             o kwotę               2.950 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.  Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                     o kwotę               78.700               Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                         o kwotę               78.700                             Wydatki bieżące                                                                                     o kwotę               43.900                             w tym:                             programy i projekty finansowane z udziałem                             o kwotę               41.400 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.                             wydatki związane z realizacją ich                                           o kwotę               2.500 statutowych zadań                             Wydatki majątkowe                                                                       o kwotę               34.800                             w tym:                             programy i projekty finansowane z udziałem                             o kwotę               34.800 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.

§ 3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 37.230 zł

- nadwyżka budżetowa

§ 4. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i pkt 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.572.340,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 137.750 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych  pożyczek w kwocie 1.300.000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 837.750 zł.

§ 5. Po zmianach budżet powiatu wynosi:               dochody:               81.432.890,21               wydatki:               78.860.549,89               przychody:               2.137.750               rozchody:               4.710.090,32

§ 6. Wprowadzić zmianę załączników do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/092/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. załącznika nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznika nr 4 „Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznika nr 8 „Przychody i rozchody” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/103/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »