| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 175.056,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 189.242,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę  366.551 zł - z zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Zmniejszyć rozchody budżetu powiatu o kwotę 352.365 zł - spłaty otrzymanych kredytów.

§ 6. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1, pkt 2,  pkt 3i pkt 6Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.743.941,51 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w formie obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.338.418,83 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 250.848 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 705.803,38 zł,

c) wolnych środków w kwocie 1.181.767,45 zł,

d) wyemitowanych papierów wartościowych w formie obligacji w kwocie 3.200.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.594.477,32 zł z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  3.099.842,32 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  494.635 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości  94.838,72 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  214.367 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.600 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 150.767 zł.

§ 7. Dodaje się § 8b do Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012 w następującym brzmieniu:  "Ustala się limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12” stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               84.682.886,24

              wydatki:               86.426.827,75

              przychody:               5.338.418,83

              rozchody:               3.594.477,32

§ 9. Wprowadzić zmianę załączników do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/092/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

8) załącznika nr 11 "Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane" zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »