| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XXV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6n ust.1, ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r, poz. 391 z późn. zm.), oraz art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r, Nr 152 poz.897 z późn. zm.);

Rada Miejska w Blachowni,
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Blachownia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej składa pierwszą deklarację o której mowa w § 1, najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. w Urzędzie Miejskim w Blachowni.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik do Uchwały Nr 149/XXV/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 12 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »