| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 n ustawy z dnia13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości, na których zameldowani mieszkańcy nie zamieszkują danych nieruchomości zobowiązani są do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/161/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »