| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/257/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001. Dz. U. z 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy nadanym uchwałą nr XIX/202/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 maja 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w §4 ust. 2 pkt 2 lit. b dodaje się tiret w brzmieniu: „- poradni urologicznej”,

2. w §4 ust. 2 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

17) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,.

3. W §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W SGZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy - Zespół Poradni Ogólnych i Specjalistycznych. Strukturę organizacyjną SGZOZ tworzą:

1) Ośrodek Zdrowia w Jasienicy:

a) Poradnia ogólna dorosłych,

b) Poradnia dziecięca,

c) Poradnie specjalistyczne (Kardiologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Neurologiczna, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pulmonologiczna, Onkologiczna, Nefrologiczna, Endokrynologiczna, Urologiczna),

d) Poradnia rehabilitacyjna,

e) Fizjoterapia,

f) Pracownia RTG,

g) Pracownia USG,

h) Pracownia EKG,

i) Laboratorium analityczne,

j) Pracownia spirometryczna,

k) Gabinety zabiegowe,

l) Poradnia Medycyny Pracy,

2) Ośrodek Zdrowia w Rudzicy:

a) Poradnia ogólna dla dorosłych,

b) Poradnia dziecięca,

c) Pracownia USG,

d) Gabinet zabiegowy,

3) Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach:

a) Poradnia ogólna dla dorosłych,

b) Poradnia dziecięca,

c) Gabinet zabiegowy,

4) Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu:

a) Poradnia ogólna dla dorosłych,

b) Poradnia dziecięca,

c) Gabinet zabiegowy,

5) Ośrodek Zdrowia w Grodźcu:

a) Poradnia ogólna dla dorosłych,

b) Poradnia dziecięca,

c) Gabinet zabiegowy.

6) Pielęgniarska opieka długoterminowa..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »