| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/426/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust. 3, art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

§ 1.

Ustalić następujące opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów:

1. Opłatę za wyżywienie, stanowiącą pełny koszt wyżywienia dziecka ustalony na podstawie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości do 6,50 zł dziennie.

2. Opłatę za pobyt w wysokości 0,80 zł za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

3. Za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie ustala się dodatkową opłatę w wysokości 0,80 zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr VI/80/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »