| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/183/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. r. Nr 142 , poz. 1591 z   póżn.zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się kwartalnie w   terminach do:  

1)   15 marca za pierwszy kwartał,  

2)   15 czerwca za drugi kwartał,  

3)   15 września za trzeci kwartał,  

4)   15 grudnia za czwarty kwartał.  

§   2.  

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w   § 1.  

§   3.  

Opłatę, o   której mowa w   § 1   należy uiszczać na konto Gminy Lubomia:  

Bank Spółdzielczy w   Gorzycach nr 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »