| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/183/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. r. Nr 142 , poz. 1591 z   póżn.zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się kwartalnie w   terminach do:  

1)   15 marca za pierwszy kwartał,  

2)   15 czerwca za drugi kwartał,  

3)   15 września za trzeci kwartał,  

4)   15 grudnia za czwarty kwartał.  

§   2.  

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w   § 1.  

§   3.  

Opłatę, o   której mowa w   § 1   należy uiszczać na konto Gminy Lubomia:  

Bank Spółdzielczy w   Gorzycach nr 26 8469 0009 0010 3408 2000 0001.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »