| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/192/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia oraz tych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustalić górne stawki opłat za usługę jednorazowego odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia w   wysokości (brutto):  

1)   za pojemnik 110l/120l - 35,00 zł  

2)   za pojemnik 240 l - 50,00 zł  

3)   za pojemnik 1100 l - 130,00 zł  

§   2.  

Ustalić stawki opłat za usługę jednorazowego odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia, w   przypadku gdy odpady są zbierane i   oddawane w   sposób selektywny w   wysokości (brutto):  

1)   za pojemnik 110/120l - 18,50 zł  

2)   za pojemnik 240l - 32,00 zł  

3)   za pojemnik 1100l - 90,00 zł  

§   3.  

Ustalić górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubomia za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w   wysokości 25,00 zł brutto za 1   m 3 .  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr XLVII/292/2009 Rady Gminy Lubomia z   dnia 22 grudnia 2009 r. w   sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »