| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/192/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia oraz tych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustalić górne stawki opłat za usługę jednorazowego odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia w   wysokości (brutto):  

1)   za pojemnik 110l/120l - 35,00 zł  

2)   za pojemnik 240 l - 50,00 zł  

3)   za pojemnik 1100 l - 130,00 zł  

§   2.  

Ustalić stawki opłat za usługę jednorazowego odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia, w   przypadku gdy odpady są zbierane i   oddawane w   sposób selektywny w   wysokości (brutto):  

1)   za pojemnik 110/120l - 18,50 zł  

2)   za pojemnik 240l - 32,00 zł  

3)   za pojemnik 1100l - 90,00 zł  

§   3.  

Ustalić górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubomia za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w   wysokości 25,00 zł brutto za 1   m 3 .  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr XLVII/292/2009 Rady Gminy Lubomia z   dnia 22 grudnia 2009 r. w   sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »