| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15,   art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r. poz.391)  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego  każdego miesiąca za dany miesiąc.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów.  

§   2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   §   1ust. 1   ustala się na dzień 30 lipca 2013 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Mikołów oraz na   tablicy ogłoszeń.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »