| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15,   art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r. poz.391)  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego  każdego miesiąca za dany miesiąc.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów.  

§   2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   §   1ust. 1   ustala się na dzień 30 lipca 2013 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Mikołów oraz na   tablicy ogłoszeń.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »