| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15,   art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r. poz.391)  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego  każdego miesiąca za dany miesiąc.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów.  

§   2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   §   1ust. 1   ustala się na dzień 30 lipca 2013 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Mikołów oraz na   tablicy ogłoszeń.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »