| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/328/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3. prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wnioskowanego zezwolenia,

2. posiadać pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt odłowionych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt,

3. spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia,

4. zapewnić zwierzętom, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną,

5. dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

6. dysponować specjalistycznymi atestowanymi środkami przeznaczonymi do odławiania oraz transportowania zwierząt, w tym:

a) urządzeniami i środkami przy pomocy których zwierzęta będą odławiane, nie mogącymi zadawać im cierpienia ani stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) samochodem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym wymagania przepisów o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wnioskowanego zezwolenia,

2. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem,

3. posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub inne stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy prawo budowlane i przepisami sanitarnymi,

4. spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia,

5. zapewnić opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającym w schronisku,

6. zapewnić osoby do obsługi zwierząt, przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wnioskowanego zezwolenia,

2. posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,

3. posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawo budowlane;

4. posiadać urządzenia i środki techniczne do prawidłowego prowadzenia działalności, a w szczególności:

- urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

- urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

- urządzenie chłodnicze do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części.

5. zapewnić osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w ramach wnioskowanej działalności,

6. posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7. spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia,

8. prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »