| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/329/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz.299)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1. wyposażenia technicznego:

1) pojazdy asenizacyjne

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz sprzęt specjalistyczny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniający wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób czytelny i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwa, adres, nr telefonu.

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) baza transportowa

a)               posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.

b) posiadać urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu bazy

2. zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) zapewnić warunki umożliwiające mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych po zakończonej pracy,

b) zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w miejscu poboru nieczystości oraz na trasie przejazdu samochodów asenizacyjnych,

c) pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy


3. miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej spełniającej wymagania obowiązujących przepisów.

b) stacja zlewna powinna zapewnić gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w pkt 1-3 za pomocą dokumentów:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa,

b) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów wraz z opisem technicznym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »