| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały                                         nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które dotyczą:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt. 1 – 3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 , ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) Przy zajęciu jezdni do 50% szerokości bez naruszenia nawierzchni – 2,50 zł;

2) Przy zajęciu jezdni do 50% szerokości z naruszeniem nawierzchni – 4,00zł;

3) Przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości z możliwością prowadzenia ruchu wahadłowego – 5,00 zł;

4) Przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości bez możliwości prowadzenia ruchu wahadłowego – 8,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, tj.chodników, placów, zatok postojowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) bez naruszenia nawierzchni – 1,00 zł;

2) z naruszeniem nawierzchni – 2,00 zł.

3. Za zajęcie 1 m2powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych nie wymienionych w ust. 1 i 2, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00 zł.

§ 3.

1. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt.2, (z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), ustalić stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 36,50 zł. na rok.

2. Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2, dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalić stawkę opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 18,25 zł. na rok.

§ 4.

Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustalić stawki opłat:

1) za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych przez rzut obiektu budowlanego w wysokości 1,00 zł;

2) za każdy dzień umieszczenia reklam w pasie drogowym dróg gminnych, za 1 m2powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł;

3) za umieszczenie reklam świetlnych i podświetlonych stawkę opłat określoną w ust. 1 pkt. 2 podwyższa się o 50%.

§ 5.

Za zajęcie 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych o którym mowa w § 1 pkt. 4, na wydzielone miejsca parkingowe (koperty), ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) przy zajęciu jezdni – 0,30 zł;

2) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,20 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 7.

Traci moc Uchwała NR XXV/161/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 8 grudnia 2004 roku, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »