| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.216.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6   k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:  

1) w przypadku gdy odpady nie są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17 zł brutto.  

2) w przypadku gdy odpady są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł brutto.  

§   2.  

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

1) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   pojemnik o   pojemności 80 L - 11 zł,  

b)   pojemnik o   pojemności 110 L /120 L - 14 zł,  

c)   pojemnik o   pojemności 240 L - 23 zł,  

d)   pojemnik o   pojemności 1100 L - 98 zł,  

e)   pojemnik o   pojemności KP-5 - 523 zł,  

f)   pojemnik o   pojemności KP-7 - 631 zł,  

g)   pojemnik o   pojemności KP-10 - 793 zł,  

2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   pojemnik o   pojemności 80 L - 18 zł,  

b)   pojemnik o   pojemności 110 L /120 L - 21 zł,  

c)   pojemnik o   pojemności 240 L - 30 zł,  

d)   pojemnik o   pojemności 1100 L - 122 zł,  

e)   pojemnik o   pojemności KP-5 - 577 zł,  

f)   pojemnik o   pojemności KP-7 - 706 zł,  

g)   pojemnik o   pojemności KP-10 - 901 zł.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »