| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.216.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6   k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:  

1) w przypadku gdy odpady nie są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17 zł brutto.  

2) w przypadku gdy odpady są zbierane w   sposób selektywny przez osoby zamieszkujące nieruchomość miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł brutto.  

§   2.  

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

1) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   pojemnik o   pojemności 80 L - 11 zł,  

b)   pojemnik o   pojemności 110 L /120 L - 14 zł,  

c)   pojemnik o   pojemności 240 L - 23 zł,  

d)   pojemnik o   pojemności 1100 L - 98 zł,  

e)   pojemnik o   pojemności KP-5 - 523 zł,  

f)   pojemnik o   pojemności KP-7 - 631 zł,  

g)   pojemnik o   pojemności KP-10 - 793 zł,  

2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   pojemnik o   pojemności 80 L - 18 zł,  

b)   pojemnik o   pojemności 110 L /120 L - 21 zł,  

c)   pojemnik o   pojemności 240 L - 30 zł,  

d)   pojemnik o   pojemności 1100 L - 122 zł,  

e)   pojemnik o   pojemności KP-5 - 577 zł,  

f)   pojemnik o   pojemności KP-7 - 706 zł,  

g)   pojemnik o   pojemności KP-10 - 901 zł.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »