| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr Z-I.5511.1.2013 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 7 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Rybnika za 2012 rok

Na podstawie art. 38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), przedkładam Radzie Miasta Rybnika roczne sprawozdanie
z działalności w 2012 roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rybniku” zwanej dalej „Komisją”.

Komisja powołana w kwietniu 2011 roku na trzyletnią kadencję w składzie:

Lp.

Imię i nazwisko członka

Funkcja
w komisji

Organ delegujący,
powołujący lub wskazujący

Stanowisko i miejsce pracy członka

1.

Adam Fudali

Przewodniczący

-

Prezydent Miasta Rybnika

2.

Janusz Abrahamowicz

Członek

Prezydent Miasta

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika

3.

Anna Naruszewicz -Studnik

Członek

Prezydent Miasta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku

4.

Mariola Kujańska

Członek

Prezydent Miasta

Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku

5.

Henryk Cebula

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

6.

Piotr Kuczera

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

7.

Grzegorz Grabiec

Członek

Komendant Miejski Policji

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

8.

Arkadiusz Szweda

Członek

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji w Rybniku

9.

Jacek Sławik

Uczestnik

Prokurator Okręgowy

Prokurator Rejonowy w Rybniku

w ciągu 2012 r. dwukrotnie zmieniła skład osobowy tj:

W miesiącu czerwcu 2012 roku Komendant Miejski Policji w Rybniku, jako organ delegujący do prac w komisji, zgodnie z art. 38a ust. 11 ww. ustawy odwołał Pana Arkadiusza Szwedę ze składu komisji, delegując na jego miejsce Pana Adama Cyrana, następnie w miesiącu październiku 2012 r. Komendant Miejski Policji w Rybniku, odwołał Pana Adama Cyrana delegując na jego miejsce Pana Mirosława Jordana

Aktualny skład osobowy Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawia się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko członka

Funkcja
w komisji

Organ delegujący,
powołujący lub wskazujący

Stanowisko i miejsce pracy członka

1.

Adam Fudali

Przewodniczący

-

Prezydent Miasta Rybnika

2.

Janusz Abrahamowicz

Członek

Prezydent Miasta

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika

3.

Anna Naruszewicz -Studnik

Członek

Prezydent Miasta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku

4.

Mariola Kujańska

Członek

Prezydent Miasta

Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku

5.

Henryk Cebula

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

6.

Piotr Kuczera

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

7.

Grzegorz Grabiec

Członek

Komendant Miejski Policji

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

8.

Mirosław Jordan

Członek

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji w Rybniku

9.

Jacek Sławik

Uczestnik

Prokurator Okręgowy

Prokurator Rejonowy w Rybniku

Z ustawowo przysługujących uprawnień „Komisja” w 2012 r. zrealizowała:

Na posiedzeniu w dniu 26.03.2012 r.:

- „Komisja” zapoznała się z dokumentem zatytułowanym „ Sprawozdanie z działalności Policji, Straży, oraz służb inspekcyjnych Miasta za 2011 r.” Sprawozdanie zbiorcze opracował Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –Janusz Abrahamowicz. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Dokument ten został dostarczony radnym naszego Miasta i był podstawą do oceny tych służb, na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2012 r.

- „Komisja” pozytywnie zaopiniowała aktualizację załączników do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” w zakresie statystyki policyjnej, diagnozy problemów i zjawisk społecznych w świetle danych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku, statystykę uchwalonych przez radę gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych w oparciu o dostarczone informacje z tych instytucji.

Na posiedzeniu w dniu 27.11.2012 r.:

- „Komisja” zapoznała się z propozycją wydatków przeznaczonych w 2013 r. w zakresie podniesienia stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście, a ujętych w budżecie Miasta na 2013 r. Po omówieniu spraw związanych
z wydatkami na cele bezpieczeństwa i porządku na rok 2013, przedstawiony przedmiotowy projekt budżetu, został pozytywnie zaopiniowany przez „Komisję”.

- Omówiono ważniejsze rodzaje przestępstw występujących na terenie Miasta, możliwości ich zapobiegania oraz zabezpieczenie osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym.

Obsługę administracyjno-biurową „Komisji” zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika.

W związku z udziałem w pracach „Komisji”, jej członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prezydent Miasta Rybnik


Adam Fudali

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »