| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr Z-I.5511.1.2013 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 7 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Rybnika za 2012 rok

Na podstawie art. 38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), przedkładam Radzie Miasta Rybnika roczne sprawozdanie
z działalności w 2012 roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rybniku” zwanej dalej „Komisją”.

Komisja powołana w kwietniu 2011 roku na trzyletnią kadencję w składzie:

Lp.

Imię i nazwisko członka

Funkcja
w komisji

Organ delegujący,
powołujący lub wskazujący

Stanowisko i miejsce pracy członka

1.

Adam Fudali

Przewodniczący

-

Prezydent Miasta Rybnika

2.

Janusz Abrahamowicz

Członek

Prezydent Miasta

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika

3.

Anna Naruszewicz -Studnik

Członek

Prezydent Miasta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku

4.

Mariola Kujańska

Członek

Prezydent Miasta

Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku

5.

Henryk Cebula

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

6.

Piotr Kuczera

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

7.

Grzegorz Grabiec

Członek

Komendant Miejski Policji

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

8.

Arkadiusz Szweda

Członek

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji w Rybniku

9.

Jacek Sławik

Uczestnik

Prokurator Okręgowy

Prokurator Rejonowy w Rybniku

w ciągu 2012 r. dwukrotnie zmieniła skład osobowy tj:

W miesiącu czerwcu 2012 roku Komendant Miejski Policji w Rybniku, jako organ delegujący do prac w komisji, zgodnie z art. 38a ust. 11 ww. ustawy odwołał Pana Arkadiusza Szwedę ze składu komisji, delegując na jego miejsce Pana Adama Cyrana, następnie w miesiącu październiku 2012 r. Komendant Miejski Policji w Rybniku, odwołał Pana Adama Cyrana delegując na jego miejsce Pana Mirosława Jordana

Aktualny skład osobowy Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawia się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko członka

Funkcja
w komisji

Organ delegujący,
powołujący lub wskazujący

Stanowisko i miejsce pracy członka

1.

Adam Fudali

Przewodniczący

-

Prezydent Miasta Rybnika

2.

Janusz Abrahamowicz

Członek

Prezydent Miasta

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika

3.

Anna Naruszewicz -Studnik

Członek

Prezydent Miasta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku

4.

Mariola Kujańska

Członek

Prezydent Miasta

Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku

5.

Henryk Cebula

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

6.

Piotr Kuczera

Członek

Rada Miasta

Radny Miasta Rybnika

7.

Grzegorz Grabiec

Członek

Komendant Miejski Policji

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

8.

Mirosław Jordan

Członek

Komendant Miejski Policji

Komenda Miejska Policji w Rybniku

9.

Jacek Sławik

Uczestnik

Prokurator Okręgowy

Prokurator Rejonowy w Rybniku

Z ustawowo przysługujących uprawnień „Komisja” w 2012 r. zrealizowała:

Na posiedzeniu w dniu 26.03.2012 r.:

- „Komisja” zapoznała się z dokumentem zatytułowanym „ Sprawozdanie z działalności Policji, Straży, oraz służb inspekcyjnych Miasta za 2011 r.” Sprawozdanie zbiorcze opracował Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –Janusz Abrahamowicz. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Dokument ten został dostarczony radnym naszego Miasta i był podstawą do oceny tych służb, na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2012 r.

- „Komisja” pozytywnie zaopiniowała aktualizację załączników do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” w zakresie statystyki policyjnej, diagnozy problemów i zjawisk społecznych w świetle danych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku, statystykę uchwalonych przez radę gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych w oparciu o dostarczone informacje z tych instytucji.

Na posiedzeniu w dniu 27.11.2012 r.:

- „Komisja” zapoznała się z propozycją wydatków przeznaczonych w 2013 r. w zakresie podniesienia stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście, a ujętych w budżecie Miasta na 2013 r. Po omówieniu spraw związanych
z wydatkami na cele bezpieczeństwa i porządku na rok 2013, przedstawiony przedmiotowy projekt budżetu, został pozytywnie zaopiniowany przez „Komisję”.

- Omówiono ważniejsze rodzaje przestępstw występujących na terenie Miasta, możliwości ich zapobiegania oraz zabezpieczenie osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym.

Obsługę administracyjno-biurową „Komisji” zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika.

W związku z udziałem w pracach „Komisji”, jej członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prezydent Miasta Rybnik


Adam Fudali

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »