| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 21 stycznia 2013r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Nr 41 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w następującym składzie:


- Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

- Henryk Barcik - Radny Rady Powiatu,

- Czesław Kłyk - Radny Rady Powiatu,

- Bernard Pustelnik - Burmistrz Miasta Bierunia,

- Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

- Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

- Mariusz Dziadek - Komendant Powiatowy Policji,

- Waldemar Prietz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

- Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach,

- Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

- Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia.

1) W związku ze zmianą kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Starosta Bieruńsko-Lędziński Zarządzeniem nr 35/2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 41/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie: Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołał do składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w miejsce: Mariusza Dziadka i Waldemara Prietza, obecnego Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu Sławomira Sałbuta oraz jego zastępcę Dariusza Nowaka.

2) Komisja w czasie posiedzenia w dniu 15 lutego 2012 roku przyjęła plan pracy na 2012 rok, w którym za najistotniejsze zadania do realizacji uznała:

- Opiniowanie pracy Policji w 2011 roku;

- Ocena realizacji zapisów Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014;

- Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu;

- Ocena stanu bezpieczeństwa i przeciwpowodziowego;

- Opiniowanie projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

3) Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014".

4) Realizowano ponadto czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko–lędzińskiego.

5) Pod patronatem Przewodniczącego Komisji – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego został przeprowadzony, przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, kolejny Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tego konkursu.

6) Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia o przekazaniu na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych z Budżetu Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego w łącznej wysokości 123 600 złotych. Środki te zostały przeznaczone na: wydatki inwestycyjne – zakup samochodów służbowych w ramach akcji „Sponsoring 2012” , wydatki związane z zakupem niezbędnego sprzętu, materiałów i usług służących do bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

7) Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja w trakcie swoich prac zapoznała się z wynikami pracy Komendy Powiatowej w Bieruniu w 2011 roku. Podczas analizy stwierdzono że, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Przedstawione wyniki oraz opinie mieszkańców bardzo dobrze świadczą o profesjonalizmie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, którzy wykonują swoje obowiązki na stabilnym, wysokim poziomie.

8) Komisja w trakcie posiedzenia w dniu 15.02.2012 roku pozytywnie opiniowała pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Ponadto Komisja w czasie tego posiedzenia przeprowadziła analizę stanu zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w oparciu o materiały przygotowane przez Prokuratury Rejonowe w Tychach i Mysłowicach;

9) Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 roku i jego zasadniczym celem było opiniowanie projektu budżetu powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w części dotyczącej określenia środków w obszarze dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedstawionego projektu. Komisja w czasie tego posiedzenia podjęła się również realizacji następujących przedsięwzięć:

- analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu w kontekście likwidacji posterunku Policji w Imielinie;

- zapoznała się z przedsięwzięciami podejmowanymi w związku z Apelem Komisji o pilne podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-44 z drogą wojewódzką nr 931 w Bieruniu przyjętym w grudniu 2011 roku;

- zapoznała się z informacją o realizacji inwestycji dotyczących bezpieczeństwa powodziowego w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

10) Komisja stwierdza, że w ciągu minionego roku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego nie wystąpiły zdarzenia mające cechy istotnych zakłóceń porządku publicznego, jak również nie stwierdzono przesłanek do wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków.

Starosta


Bernard Bednorz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »