| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 21 stycznia 2013r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Nr 41 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w następującym składzie:


- Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

- Henryk Barcik - Radny Rady Powiatu,

- Czesław Kłyk - Radny Rady Powiatu,

- Bernard Pustelnik - Burmistrz Miasta Bierunia,

- Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

- Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

- Mariusz Dziadek - Komendant Powiatowy Policji,

- Waldemar Prietz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

- Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach,

- Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

- Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia.

1) W związku ze zmianą kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Starosta Bieruńsko-Lędziński Zarządzeniem nr 35/2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 41/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie: Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołał do składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w miejsce: Mariusza Dziadka i Waldemara Prietza, obecnego Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu Sławomira Sałbuta oraz jego zastępcę Dariusza Nowaka.

2) Komisja w czasie posiedzenia w dniu 15 lutego 2012 roku przyjęła plan pracy na 2012 rok, w którym za najistotniejsze zadania do realizacji uznała:

- Opiniowanie pracy Policji w 2011 roku;

- Ocena realizacji zapisów Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014;

- Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu;

- Ocena stanu bezpieczeństwa i przeciwpowodziowego;

- Opiniowanie projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

3) Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014".

4) Realizowano ponadto czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko–lędzińskiego.

5) Pod patronatem Przewodniczącego Komisji – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego został przeprowadzony, przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, kolejny Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tego konkursu.

6) Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia o przekazaniu na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych z Budżetu Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego w łącznej wysokości 123 600 złotych. Środki te zostały przeznaczone na: wydatki inwestycyjne – zakup samochodów służbowych w ramach akcji „Sponsoring 2012” , wydatki związane z zakupem niezbędnego sprzętu, materiałów i usług służących do bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

7) Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja w trakcie swoich prac zapoznała się z wynikami pracy Komendy Powiatowej w Bieruniu w 2011 roku. Podczas analizy stwierdzono że, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Przedstawione wyniki oraz opinie mieszkańców bardzo dobrze świadczą o profesjonalizmie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, którzy wykonują swoje obowiązki na stabilnym, wysokim poziomie.

8) Komisja w trakcie posiedzenia w dniu 15.02.2012 roku pozytywnie opiniowała pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Ponadto Komisja w czasie tego posiedzenia przeprowadziła analizę stanu zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w oparciu o materiały przygotowane przez Prokuratury Rejonowe w Tychach i Mysłowicach;

9) Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 roku i jego zasadniczym celem było opiniowanie projektu budżetu powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w części dotyczącej określenia środków w obszarze dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedstawionego projektu. Komisja w czasie tego posiedzenia podjęła się również realizacji następujących przedsięwzięć:

- analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu w kontekście likwidacji posterunku Policji w Imielinie;

- zapoznała się z przedsięwzięciami podejmowanymi w związku z Apelem Komisji o pilne podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-44 z drogą wojewódzką nr 931 w Bieruniu przyjętym w grudniu 2011 roku;

- zapoznała się z informacją o realizacji inwestycji dotyczących bezpieczeństwa powodziowego w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

10) Komisja stwierdza, że w ciągu minionego roku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego nie wystąpiły zdarzenia mające cechy istotnych zakłóceń porządku publicznego, jak również nie stwierdzono przesłanek do wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków.

Starosta


Bernard Bednorz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »