| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/184/12 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z póżń. zm.)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie; w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku,

2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 15 lipca danego roku,

4) za IV kwartał do 15 października danego roku;

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013.

3. Dopuszcza się wnoszenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 2.

Opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Olsztyn w Banku PKO BP II Oddział Częstochowa Nr 74 1020 1664 0000 3602 0028 3622.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »