| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/265/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które dotyczą:

1) Prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

4) Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) Przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości bez naruszania nawierzchni – 2,50 zł.

2) Przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości z naruszeniem nawierzchni – 4,00 zł.

3) Przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości z możliwością prowadzenia ruchu wahadłowego – 5,00 zł.

4) Przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości bez możliwości prowadzenia ruchu wahadłowego – 8,00 zł.

2. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, tj. chodników, placów, zatok postojowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) Bez naruszania nawierzchni – 1,00 zł;

2) Z naruszeniem nawierzchni – 2,00 zł.

3. Za zajęcie 1m2powierzchni elementów pasa drogowego dróg gminnych nie wymienionych w ust 1 i 2, ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 1,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, (z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), ustalić stawkę opłaty za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 36,50 zł na rok.

2. Za zajęcie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustalić stawkę opłaty za 1 m2powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 18,25 zł na rok.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustalić stawki opłat:

1. Za każdy dzień zajęcia 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych przez rzut obiektu budowlanego w wysokości 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia reklam świetlnych w pasie drogowym dróg gminnych, za 1m2powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł.

3. Za umieszczenie reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłat określonych w ust. 1 pkt 2 podwyższa się o 50 %.

§ 5. Za zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 4, na wydzielone miejsca parkingowe (koperty), ustalić stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) przy zajęciu jezdni – 0,30 zł.

2) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,20 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »