| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/265/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego za świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej:

1. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki:

a) pojemnik o pojemności 80 l                                           - 20,90 zł.

b) pojemnik o pojemności 110 l i 120 l                             - 25,50 zł.

c) pojemnik o pojemności 240 l                                           - 41,50 zł.

d) pojemnik o pojemności 1100 l                             - 93,40 zł.

e) pojemnik KP 5 o pojemności 5000 l                             - 452,90 zł.

f) pojemnik KP 7 o pojemności 7000 l                             - 582,50 zł.

g) pojemnik KP 10 o pojemności 10 000 l               - 776,90 zł.

2. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli pozostałe odpady komunalne zbierane i odbierane są selektywnie:

a) pojemnik o pojemności 80 l                                           - 17,80 zł.

b) pojemnik o pojemności 110 l i 120 l                             - 24,50 zł.

c) pojemnik o pojemności 240 l                                           - 39,20 zł.

d) pojemnik o pojemności 1100 l                             - 90,90 zł.

e) pojemnik KP 5 o pojemności 5000 l                             - 429,10 zł.

f) pojemnik KP 7 o pojemności 7000 l                             - 549,20 zł.

g) pojemnik KP 10 o pojemności 10 000 l               - 711,20 zł.

§ 2.

Określa się górną stawkę opłaty (brutto) obowiązującą na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez przedsiebiorcę posiadającego decyzję Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego zezwalającą na prowadzenie w/w działalności, w wysokości 25,60 zł/1m3.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIV/151/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 4.

Wykonanie uchwaly powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »