| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/265/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego za świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej:

1. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki:

a) pojemnik o pojemności 80 l                                           - 20,90 zł.

b) pojemnik o pojemności 110 l i 120 l                             - 25,50 zł.

c) pojemnik o pojemności 240 l                                           - 41,50 zł.

d) pojemnik o pojemności 1100 l                             - 93,40 zł.

e) pojemnik KP 5 o pojemności 5000 l                             - 452,90 zł.

f) pojemnik KP 7 o pojemności 7000 l                             - 582,50 zł.

g) pojemnik KP 10 o pojemności 10 000 l               - 776,90 zł.

2. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli pozostałe odpady komunalne zbierane i odbierane są selektywnie:

a) pojemnik o pojemności 80 l                                           - 17,80 zł.

b) pojemnik o pojemności 110 l i 120 l                             - 24,50 zł.

c) pojemnik o pojemności 240 l                                           - 39,20 zł.

d) pojemnik o pojemności 1100 l                             - 90,90 zł.

e) pojemnik KP 5 o pojemności 5000 l                             - 429,10 zł.

f) pojemnik KP 7 o pojemności 7000 l                             - 549,20 zł.

g) pojemnik KP 10 o pojemności 10 000 l               - 711,20 zł.

§ 2.

Określa się górną stawkę opłaty (brutto) obowiązującą na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez przedsiebiorcę posiadającego decyzję Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego zezwalającą na prowadzenie w/w działalności, w wysokości 25,60 zł/1m3.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIV/151/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 4.

Wykonanie uchwaly powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »