| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/266/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku za miesiące styczeń, luty, marzec tego roku,

b) w terminie do dnia 15 lipca każdego roku za miesiące kwiecień, maj, czerwiec tego roku,

c) w terminie do dnia 15 października każdego roku za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień tego roku,

d) w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku za miesiące październik, listopad, grudzień tego roku, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. gdy w miesiącu grudniu danego roku nastąpi zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku gdy w miesiącu grudniu danego roku powstaną okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej – podwyższonej wysokości za miesiąc grudzień tego roku, określa się do dnia 15 stycznia roku następnego.

3. Termin uiszczenia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się na dzień 15 października 2013 roku i obejmuje miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2013 roku.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »