| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/244/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k oraz 6 j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) tj.: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, za pojemnik miesięcznie:

1)

0,12 m3

-

24,00 zł,

2)

0,24 m3

-

48,00 zł,

3)

0,66 m3

-

72,00 zł,

4)

1,1 m3

-

150,00 zł,

5)

2,2 m3

-

250,00 zł,

6)

5,0 m3

-

350,00 zł,

7)

7,0 m3

-

450,00 zł.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, za pojemnik miesięcznie:

1)

0,12 m3

-

12,00 zł,

2)

0,24 m3

-

24,00 zł,

3)

0,66 m3

-

36,00 zł,

4)

1,1 m3

-

75,00 zł,

5)

2,2 m3

-

125,00 zł,

6)

5,0 m3

-

175,00 zł,

7)

7,0 m3

-

225,00 zł.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz opłaty określonej w § 2 ust. 3 lub 4. Liczbę pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

3. Wzory deklaracji, o których mowa w ustępie 1 i 2 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »