| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/244/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k oraz 6 j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) tj.: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, za pojemnik miesięcznie:

1)

0,12 m3

-

24,00 zł,

2)

0,24 m3

-

48,00 zł,

3)

0,66 m3

-

72,00 zł,

4)

1,1 m3

-

150,00 zł,

5)

2,2 m3

-

250,00 zł,

6)

5,0 m3

-

350,00 zł,

7)

7,0 m3

-

450,00 zł.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, za pojemnik miesięcznie:

1)

0,12 m3

-

12,00 zł,

2)

0,24 m3

-

24,00 zł,

3)

0,66 m3

-

36,00 zł,

4)

1,1 m3

-

75,00 zł,

5)

2,2 m3

-

125,00 zł,

6)

5,0 m3

-

175,00 zł,

7)

7,0 m3

-

225,00 zł.

§ 3. 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz opłaty określonej w § 2 ust. 3 lub 4. Liczbę pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

3. Wzory deklaracji, o których mowa w ustępie 1 i 2 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »