| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/246/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w gminie Wręczyca Wielka, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w gminie Wręczyca Wielka, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych, dokument lub oświadczenie potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innymi lokalu niż miejsce zameldowania na terenie gminy Wręczyca Wielka,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku wykazania w deklaracji braku wytwarzania odpadów komunalnych, dokument lub oświadczenie potwierdzające likwidację, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej itp.

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, dokument – mapa lub szkic terenu nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej w terminach:

1) do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,

2) w terminie, o którym mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) w terminie, o którym mowa w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/246/12
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/246/12
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »