| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/477/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391), a także zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zabrze.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

a) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt,

b) posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt,

c) dysponować odpowiednio przygotowaną i przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,

d) zapewnić opiekę weterynaryjną wyłapanym zwierzętom w razie potrzeby,

e) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt,

f) zapewnić dyspozycyjność działalności przez całą dobę.

Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami:

- oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznymi, atestowanymi urządzeniami i środkami do wyłapywania bezdomnych zwierząt,

- oświadczenie o przystosowaniu środka transportu do przewozu zwierząt oraz tytuł prawny potwierdzający własność środka transportu,

- dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,

- kopia umowy z lecznicą weterynaryjną,

- kopia umowy ze schroniskiem o gotowości przyjęcia wyłapanych zwierząt,

- oświadczenie o dyspozycyjności działalności prze cała dobę.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

a) posiadać weterynaryjny numer identyfikacji nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

b) spełniać wymogi co do lokalizacji schroniska, pomieszczeń w schronisku i jego wyposażenia,

c) posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,

d) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych,

e) posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt,

f) dysponować odpowiednio przygotowaną i przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,

g) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającym w schronisku,

h) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się utylizacją zwłok zwierzęcych, w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych,

i) zapewnić dyspozycyjność schroniska przez całą dobę,

j) zapewnić dostawę niezbędnych mediów do prowadzenia schroniska,

k) zapewnić odbiór powstałych odpadów i nieczystości w wyniku prowadzenia schroniska.

Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami:

- decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

- oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności,

- oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznymi, atestowanymi urządzeniami i środkami do wyłapywania bezdomnych zwierząt,

- oświadczenie o przystosowaniu środka transportu do przewozu zwierząt oraz tytuł prawny potwierdzający własność środka transportu,

- dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,

- kopia umowy z lecznicą weterynaryjną,

- kopia umowy z podmiotem zajmujący się utylizacją zwłok,

- oświadczenie o dyspozycyjności schroniska prze całą dobę,

- kopie umów na dostawę niezbędnych mediów,

- kopie umów na odbiór powstałych odpadów i nieczystości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »