| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/477/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391), a także zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zabrze.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

a) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt,

b) posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt,

c) dysponować odpowiednio przygotowaną i przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,

d) zapewnić opiekę weterynaryjną wyłapanym zwierzętom w razie potrzeby,

e) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt,

f) zapewnić dyspozycyjność działalności przez całą dobę.

Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami:

- oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznymi, atestowanymi urządzeniami i środkami do wyłapywania bezdomnych zwierząt,

- oświadczenie o przystosowaniu środka transportu do przewozu zwierząt oraz tytuł prawny potwierdzający własność środka transportu,

- dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,

- kopia umowy z lecznicą weterynaryjną,

- kopia umowy ze schroniskiem o gotowości przyjęcia wyłapanych zwierząt,

- oświadczenie o dyspozycyjności działalności prze cała dobę.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

a) posiadać weterynaryjny numer identyfikacji nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

b) spełniać wymogi co do lokalizacji schroniska, pomieszczeń w schronisku i jego wyposażenia,

c) posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,

d) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych,

e) posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt,

f) dysponować odpowiednio przygotowaną i przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,

g) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającym w schronisku,

h) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się utylizacją zwłok zwierzęcych, w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych,

i) zapewnić dyspozycyjność schroniska przez całą dobę,

j) zapewnić dostawę niezbędnych mediów do prowadzenia schroniska,

k) zapewnić odbiór powstałych odpadów i nieczystości w wyniku prowadzenia schroniska.

Powyższe wymagania należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami:

- decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

- oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności,

- oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznymi, atestowanymi urządzeniami i środkami do wyłapywania bezdomnych zwierząt,

- oświadczenie o przystosowaniu środka transportu do przewozu zwierząt oraz tytuł prawny potwierdzający własność środka transportu,

- dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,

- kopia umowy z lecznicą weterynaryjną,

- kopia umowy z podmiotem zajmujący się utylizacją zwłok,

- oświadczenie o dyspozycyjności schroniska prze całą dobę,

- kopie umów na dostawę niezbędnych mediów,

- kopie umów na odbiór powstałych odpadów i nieczystości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »