| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 października 2012r.

do porozumienia z Miastem Tychy nr 3/TZ/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi - Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Jerzego Gorzelika - Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Tychy , z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę - Prezydenta Miasta Tychy

Mieczysława Podmokłego - Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 3/TZ/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 31, 82, 69, E-2, L, T..

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez Miasto Tychy i oznaczone przez organizatora numerami: 1, 4, 29, 33, 36, 45, 14, 31, 82, 69, E-2, L, T. Zestawienie tych linii wraz z założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i stawką dotacji jednostkowej do wozokilometra, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia..

3. Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem do niniejszego aneksu.

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Środki przekazywane Miastu Tychy w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 14 611 199,10 zł (słownie: czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Mikołów — na podstawie zawartych umów z Gminą Tychy nr 48/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Łaziska Górne nr 344/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Orzesze nr 347/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Wyry nr 346/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 9 października 2012 r.), Gminą Mikołów nr 345/TZ/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. (wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 30 marca 2012 r. oraz aneksem nr 2/2012 z dnia 9 października 2012 r.), w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu..

5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Tychy dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem w formie zaliczek miesięcznych w wysokości: za m-c październik 880 142,04 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote cztery grosze), za m-c listopad 880 142,04 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote cztery grosze), za m-c grudzień 880 142,02 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote dwa grosze), niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Województwa Śląskiego..

6. W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. Na poczet kwoty, o której mowa w § 4 ust.1, za okres do września br. zalicza się środki przekazane przez Województwo Śląskie na rzecz Miasta Tychy w formie dotacji celowej na zadanie wskazane § 1 ust. 2, w formie zaliczek miesięcznych od m-ca lutego 2012 r. do m-ca września 2012 r..

§ 2.

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 r.

§ 4.

Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska-Przydryga


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Jerzy Gorzelik

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba


Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastuktury


Mieczysław Podmokły


Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za usługi przewozowe
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »