| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/367/2013 Rady Miasta Wisły

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 41.724.210,00 PLN, w tym bieżące 35.108.747,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 " jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 42.764.202,00 PLN, w tym bieżące 33.002.402,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 450.000,00 PLN poprzez zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę 450.000,00 PLN .

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej, aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 2013 „ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013 ”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o kwotę 450.000,00 PLN .

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.039.992,00 PLN będą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.039.992,00 PLN,

2) kredyty bankowe w kwocie 0 PLN.

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów za rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2013 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/367/2013
Rady Miasta Wisły
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »