| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/340/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), w związku z postanowieniem Nr DKT-712-18/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 26 listopada 2012 r.

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Bobrowniki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Tracą moc:

- uchwała Nr XLII/365/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze,

- uchwała Nr XXII/275/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

Załącznik do Uchwały Nr XXV/340/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »