| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXVI/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Koszęcin na drogach gminnych, dla których Gmina Koszęcin jest zarządcą

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm. ) Rada Gminy w   Koszęcinie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Koszęcin, na cele niezwiązane z   budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego, w   przypadku o   którym mowa w   § 1   pkt 1, określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wysokość rocznych stawek opłaty za zajecie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, w   przypadku o   którym mowa w   § 1   pkt 2, określa załącznik nr 2   do uchwały  

§   4.   Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w   przypadku o   którym mowa w   § 1   pkt 3, określa załącznik nr 3   do uchwały.  

§   5.   Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego, w   przypadku , o   którym                    mowa w   § 1   pkt 4, określa załącznik nr 4   do uchwały.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   7.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 271/XXVI/2012    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m²  powierzchni pasa drogowego zajętej pod roboty niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną d   róg na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego  

Stawki w    

Za zajęcie pasa drogowego do 20 % szerokości jezdni (za m 2 za każdy dzień zajęcia )  

1,00  

Za zajęcie pasa drogowego od 20 % do 50 % szerokości jezdni (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

3,00  

Za zajęcie pasa drogowego powyżej 50 % szerokości jezdni (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

5,00  

Za zajęcie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

3,00  

Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

0,50  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 października 2012 r.

Wysokość stawek rocznej opłaty za zajęcie 1m   ² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicz   nej na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Rodzaj urządzenia   umieszczonego w   pasie drogowym  
 

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego  

jezdnia  

chodnik, parking, plac, zatoka postojowa i   autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy  

pozostałe elementy pasa drogowego  

Stawki w    

Sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa  

0,00  

0,00  

0,00  

Sieć i   urządzenia energetyczne, sieć i   urządzenia teleinformatyczne, sieć i   urządzenia telekomunikacyjne  

8,00  

8,00  

8,00  

Inne urządzenia- sieć gazowa  

10,00  

10,00  

10,00  

Urządzenia na obiekcie mostowym  

-  

-  

-  

Urządzenia infrastruktury technicznej będące mieniem komunalnym Gminy Koszęcin  

0,00  

0,00  

0,00  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 października 2012 r.

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Obiekty  

Stawki w    

kioski i   pawilony (handlowe, usługowe, wystawowe, ekspozycyjne) wiaty, altany, przekrycia namiotowe  

1,00  

barakowozy, obiekty kontenerowe  

1,00  

rusztowania budowlane  

1,00  

pomniki i   obiekty małej architektury (niewielkie obiekty w   szczególności :kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, ławki i   inne obiekty architektury ogrodowej)  

0,00  

inne obiekty budowlane nie wymienione wyżej ¹  

1,00  

¹ nie dotyczy m.in. parkingów, wiat przystankowych, schodów, pochylni i   podjazdów dla niepełnosprawnych, do których ma zastosowanie art. 22 ustawy o   drogach publicznych (najem, dzierżawa, użyczenie).  

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m ²   powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy reklamy na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Reklamy  

Stawki w    

za 1m 2 powierzchni reklamy  

0,10  

reklamy na szyldach o   powierzchni nie przekraczającej 1m 2 ¹  

0,10  

reklamy zawierające informacje o   mieście, gminie, powiecie lub województwie (np. plany, mapy, plansze, itp.)  

0,00  

reklamy o   treści propagującej bezpieczeństwo na drodze ²  

0,00  

tablice informujące o   jednostkach samorządu terytorialnego  

0,00  

¹ szyldy będące graficznym oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zawierające nazwę lub imię i   nazwisko przedsiębiorcy oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, umieszczone nad lub na obiekcie , w   którym prowadzona jest działalność gospodarcza  

² reklama nie może zawierać: nazw, graficznych znaczeń oraz innych treści, które dotyczą podmiotu, produktu lub marki  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 271/XXVI/2012    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Wysokość dziennych stawek opłat za   Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m   2   powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności w   celach (określonych w   § 1   pkt 4   uchwały) na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Cel zajęcia  

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego  

jezdnia  

chodnik, parkingi, plac, zatoka postojowa i   autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy  

pozostałe elementy pasa drogowego  

zajęcie do   20 % szerokości  

zajęcie od 20 % do 50% szerokości  

zajęcie powyżej 50% szerokości 1

Stawki w    

zaplecze budowy  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

składowanie materiałów  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

handel okazjonalny: stoiska, stragany  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

targowiska  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

ogródki gastronomiczne i   piwne  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

ekspozycja towarów przed sklepami  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

akcje promocyjne o   charakterze komercyjnym  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

inne cele  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »