| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXVI/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Koszęcin na drogach gminnych, dla których Gmina Koszęcin jest zarządcą

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm. ) Rada Gminy w   Koszęcinie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Koszęcin, na cele niezwiązane z   budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego, w   przypadku o   którym mowa w   § 1   pkt 1, określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.   Wysokość rocznych stawek opłaty za zajecie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, w   przypadku o   którym mowa w   § 1   pkt 2, określa załącznik nr 2   do uchwały  

§   4.   Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w   przypadku o   którym mowa w   § 1   pkt 3, określa załącznik nr 3   do uchwały.  

§   5.   Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego, w   przypadku , o   którym                    mowa w   § 1   pkt 4, określa załącznik nr 4   do uchwały.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   7.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 271/XXVI/2012    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m²  powierzchni pasa drogowego zajętej pod roboty niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną d   róg na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego  

Stawki w    

Za zajęcie pasa drogowego do 20 % szerokości jezdni (za m 2 za każdy dzień zajęcia )  

1,00  

Za zajęcie pasa drogowego od 20 % do 50 % szerokości jezdni (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

3,00  

Za zajęcie pasa drogowego powyżej 50 % szerokości jezdni (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

5,00  

Za zajęcie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

3,00  

Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (za m 2 za każdy dzień zajęcia)  

0,50  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 października 2012 r.

Wysokość stawek rocznej opłaty za zajęcie 1m   ² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicz   nej na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Rodzaj urządzenia   umieszczonego w   pasie drogowym  
 

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego  

jezdnia  

chodnik, parking, plac, zatoka postojowa i   autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy  

pozostałe elementy pasa drogowego  

Stawki w    

Sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa  

0,00  

0,00  

0,00  

Sieć i   urządzenia energetyczne, sieć i   urządzenia teleinformatyczne, sieć i   urządzenia telekomunikacyjne  

8,00  

8,00  

8,00  

Inne urządzenia- sieć gazowa  

10,00  

10,00  

10,00  

Urządzenia na obiekcie mostowym  

-  

-  

-  

Urządzenia infrastruktury technicznej będące mieniem komunalnym Gminy Koszęcin  

0,00  

0,00  

0,00  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 24 października 2012 r.

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Obiekty  

Stawki w    

kioski i   pawilony (handlowe, usługowe, wystawowe, ekspozycyjne) wiaty, altany, przekrycia namiotowe  

1,00  

barakowozy, obiekty kontenerowe  

1,00  

rusztowania budowlane  

1,00  

pomniki i   obiekty małej architektury (niewielkie obiekty w   szczególności :kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, ławki i   inne obiekty architektury ogrodowej)  

0,00  

inne obiekty budowlane nie wymienione wyżej ¹  

1,00  

¹ nie dotyczy m.in. parkingów, wiat przystankowych, schodów, pochylni i   podjazdów dla niepełnosprawnych, do których ma zastosowanie art. 22 ustawy o   drogach publicznych (najem, dzierżawa, użyczenie).  

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m ²   powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy reklamy na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Reklamy  

Stawki w    

za 1m 2 powierzchni reklamy  

0,10  

reklamy na szyldach o   powierzchni nie przekraczającej 1m 2 ¹  

0,10  

reklamy zawierające informacje o   mieście, gminie, powiecie lub województwie (np. plany, mapy, plansze, itp.)  

0,00  

reklamy o   treści propagującej bezpieczeństwo na drodze ²  

0,00  

tablice informujące o   jednostkach samorządu terytorialnego  

0,00  

¹ szyldy będące graficznym oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zawierające nazwę lub imię i   nazwisko przedsiębiorcy oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, umieszczone nad lub na obiekcie , w   którym prowadzona jest działalność gospodarcza  

² reklama nie może zawierać: nazw, graficznych znaczeń oraz innych treści, które dotyczą podmiotu, produktu lub marki  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 271/XXVI/2012    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Wysokość dziennych stawek opłat za   Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m   2   powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności w   celach (określonych w   § 1   pkt 4   uchwały) na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin  

 

Cel zajęcia  

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego  

jezdnia  

chodnik, parkingi, plac, zatoka postojowa i   autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy  

pozostałe elementy pasa drogowego  

zajęcie do   20 % szerokości  

zajęcie od 20 % do 50% szerokości  

zajęcie powyżej 50% szerokości 1

Stawki w    

zaplecze budowy  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

składowanie materiałów  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

handel okazjonalny: stoiska, stragany  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

targowiska  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

ogródki gastronomiczne i   piwne  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

ekspozycja towarów przed sklepami  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

akcje promocyjne o   charakterze komercyjnym  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

inne cele  

1,00  

3,00  

5,00  

3,00  

1,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »