| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.228.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013r.  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

3.851  

3.851  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

3.851  

3.851  

 

80195  

Pozostała działalność  

3.851  

3.851  

 

 

- wydatki bieżące  

3.851  

3.851  

 

 

w tym;wydatki jednostek budżetowych  
- z   tego;  
związane z   realizacją ich statutowych zadań -3.851  

 

3.851  

 

 

-   dotacja celowa na zadania bieżące  

3.851  

 

§   2.   Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący " Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 29.228.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dotacje na 2013rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kowta dotacji podmiotowej  

Kwota dotacji przedmiotowej  

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej  

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

600  

60014  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

270.000  

 

801  

80195  

Gmina Miasto Częstochowa  

 

 

 

3.851  

851  

85154  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

 

5.000  

851  

85195  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

40.000  

 

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy  

 

70.005  

1.878.660  

 

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury  

353.000  

 

500.000  

 

921  

95216  

Gminna Biblioteka Publiczna - instytucja kultury  

135.000  

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M  

488.000  

70.005  

2.688.660  

8.851  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »