| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/175/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w   terminach:  

-   do 31 marca za I   kwartał,  

-   do 30 czerwca za II kwartał,  

-   do 30 września za III kwartał,  

-   do 15 grudnia za IV kwartał;  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 30 września 2013 r. i   obowiązuje za okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

3.   W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

4.   W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia, w   którym ta zmiana nastąpiła.  

5.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »