| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/175/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w   terminach:  

-   do 31 marca za I   kwartał,  

-   do 30 czerwca za II kwartał,  

-   do 30 września za III kwartał,  

-   do 15 grudnia za IV kwartał;  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 30 września 2013 r. i   obowiązuje za okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

3.   W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

4.   W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia, w   którym ta zmiana nastąpiła.  

5.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »