| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/279/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Psary na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) i   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Psary, Rada Gminy Psary uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Psary na 9   stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w   Psarach oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/279/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.PDF

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/279/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012r.  


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w   art. 14 nakładają na Radę Gminy obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w   terminie 3   miesięcy od dnia ustalenia w   trybie art. 13 ust.1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Psary dokonała nowego podziału gminy na okręgi wyborcze Uchwałą Nr XXIV/262/2012 z   dnia 25 października 2012r. Obwody głosowania tworzy się w   celu przeprowadzenia głosowania w   wyborach powszechnych oraz w   wyborach przeprowadzanych w   trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w   jednym lokalu wyborczym. Art. 12 § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z   późn.zm.) - Kodeks Wyborczy stanowi, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3   000 mieszkańców. Przepis art. 12 § 11 Kodeksu Wyborczego ustanawia obowiązek określenia w   uchwałach o   podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. W   przedstawionym projekcie utrzymano dotychczasowe wyznaczenie siedziby obwodowych komisji wyborczych. W   myśl art. 12 § 2   Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w   drodze uchwały, na wniosek wójta.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »