| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/279/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Psary na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) i   art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Psary, Rada Gminy Psary uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Psary na 9   stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w   Psarach oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/279/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.PDF

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/279/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012r.  


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w   art. 14 nakładają na Radę Gminy obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w   terminie 3   miesięcy od dnia ustalenia w   trybie art. 13 ust.1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Psary dokonała nowego podziału gminy na okręgi wyborcze Uchwałą Nr XXIV/262/2012 z   dnia 25 października 2012r. Obwody głosowania tworzy się w   celu przeprowadzenia głosowania w   wyborach powszechnych oraz w   wyborach przeprowadzanych w   trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w   jednym lokalu wyborczym. Art. 12 § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z   późn.zm.) - Kodeks Wyborczy stanowi, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3   000 mieszkańców. Przepis art. 12 § 11 Kodeksu Wyborczego ustanawia obowiązek określenia w   uchwałach o   podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. W   przedstawionym projekcie utrzymano dotychczasowe wyznaczenie siedziby obwodowych komisji wyborczych. W   myśl art. 12 § 2   Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w   drodze uchwały, na wniosek wójta.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »