| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/299/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Góra Siewierska

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Nadać nazwę „ul. Złota” drodze wewnętrznej na terenie Gminy Psary w   miejscowości Góra Siewierska, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej w   obrębie działek oznaczonych numerami ewid. 414 k.m. 5   oraz 416/1 i   416/2 k.m. 6   obręb Góra Siewierska, zgodnie z   załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) podejmowanie uchwał w   sprawach nazw ulic i   placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w   rozumieniu ustawy z   21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy i   stanowi jej obowiązek. Podjęcie przez radę gminy uchwały w   sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Droga nie jest zaliczona do kategorii dróg publicznych, zaś działki, na których jest zlokalizowana stanowią własność Skarbu Państwa. Starosta Będziński reprezentujący interesy Skarbu Państwa, jako podmiot figurujący w   ewidencji gruntów pismem Nr WGN-I.673.3.2013 z   dnia 22 stycznia 2013 r. wyraził zgodę na podjęcie przez radę gminy uchwały w   sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, usytuowanej w   obrębie działek oznaczonych numerami: 414 k.m. 5   oraz 416/1 i   416/2 k.m. 6   obręb Góra Siewierska. Potrzeba nadania nazwy ulicy ww. niepublicznej drodze wewnętrznej jest następstwem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w   którym zaprojektowano nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto nadanie nazw ww. drogom wewnętrznym pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości w   tym obszarze.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/299/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/299/2013 Rady Gminy Psary z   dnia 28 stycznia 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »