| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 2a i   3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr XXVII/113/2013 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 28 stycznia  2013 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:    

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnej Pani Krystyny Wiśnickiej-Zygmuńczyk przeprowadzone zostaną  wybory uzupełniające do Rady Gminy Jejkowice w   trzymandatowym okręgu wyborczym nr 5.    

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, wybierany będzie 1   radny.    

§   3.   Wybory przeprowadzone zostaną  w   dniu 14 kwietnia 2013 r.    

§   4.   Czynności wyborcze realizowane będą  zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.    

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Wojewoda Śląski  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 33/13    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 7   lutego 2013 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice  

 

Termin   wykonania   czynności   wyborczej 1)  

Treść czynności  

do 9   lutego 2013   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice w   okręgu wyborczym nr 5  

do 23   lutego 2013   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jejkowice, informacji o   okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy  

-   zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w   okręgu wyborczym nr 5  

do 25   lutego 2013   r.  

-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  

do 28   lutego 2013   r.  

-   powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  

do 15 marca 2013 r. do   godz. 24.00  

-   zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym  

do 22 marca 2013   r.  

-   zgłaszanie Wójtowi Gminy Jejkowice kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej  

do 24 marca 2013   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jejkowice informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej  

-   przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Jejkowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego  

do 30   marca 2013   r.  

-   rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i   list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 31   marca   2013   r.  

-   powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Jejkowicach Obwodowej Komisji Wyborczej  

-   sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Jejkowice  

do 4   kwietnia 2013 r.  

-   składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

12 kwietnia 2013 r. o   godz. 24.00  

-   zakończenie kampanii wyborczej  

13 kwietnia 2013 r.  

-   przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców  

14 kwietnia 2013   r. godz. 8.00 - 22.00  

-   głosowanie  

 

 

 

1)   Uwaga:   *) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 i   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Czub-Kiełczewska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »