| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 2a i   3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr XXVII/113/2013 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 28 stycznia  2013 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:    

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnej Pani Krystyny Wiśnickiej-Zygmuńczyk przeprowadzone zostaną  wybory uzupełniające do Rady Gminy Jejkowice w   trzymandatowym okręgu wyborczym nr 5.    

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, wybierany będzie 1   radny.    

§   3.   Wybory przeprowadzone zostaną  w   dniu 14 kwietnia 2013 r.    

§   4.   Czynności wyborcze realizowane będą  zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.    

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Wojewoda Śląski  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 33/13    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 7   lutego 2013 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice  

 

Termin   wykonania   czynności   wyborczej 1)  

Treść czynności  

do 9   lutego 2013   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jejkowice w   okręgu wyborczym nr 5  

do 23   lutego 2013   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jejkowice, informacji o   okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy  

-   zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Katowicach o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w   okręgu wyborczym nr 5  

do 25   lutego 2013   r.  

-   zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  

do 28   lutego 2013   r.  

-   powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach  

do 15 marca 2013 r. do   godz. 24.00  

-   zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym  

do 22 marca 2013   r.  

-   zgłaszanie Wójtowi Gminy Jejkowice kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej  

do 24 marca 2013   r.  

-   podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jejkowice informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej  

-   przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Jejkowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego  

do 30   marca 2013   r.  

-   rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Jejkowicach o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i   list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 31   marca   2013   r.  

-   powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Jejkowicach Obwodowej Komisji Wyborczej  

-   sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Jejkowice  

do 4   kwietnia 2013 r.  

-   składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

12 kwietnia 2013 r. o   godz. 24.00  

-   zakończenie kampanii wyborczej  

13 kwietnia 2013 r.  

-   przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców  

14 kwietnia 2013   r. godz. 8.00 - 22.00  

-   głosowanie  

 

 

 

1)   Uwaga:   *) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 i   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »