| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Raciborskiego

z dnia 5 lutego 2013r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2012 ROK

1. Adam Hajduk - Starosta Raciborski - Przewodniczący.

2. Marek Kulewicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu powołany przez Starostę Raciborskiego.

3. Andrzej Charuk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Raciborzu.

4. Mieczysław Podhorodyński - powołany przez Starostę Raciborskiego – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

5. Sławomir Janowski -  Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych powołany przez  Starostę Raciborskiego.

6. Edward  Morciniec – Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej powołany przez  Starostę Raciborskiego.

7. Krzysztof  Szydłowski  - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu.

8. Sebastian  Dworak - przedstawiciel Komendy Powiatowej  Policji w Raciborzu.

9. Eugeniusz Kosel – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

10. Danuta Kozakiewicz - wyznaczona przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach.

11. Marceli Klimanek - delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego.

12. Artur Wierzbicki – delegowany przez Radę Powiatu Raciborskiego.

13. Grażyna Kowalska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu powołana przez Starostę Raciborskiego.                                                                                                                                                                                                     W okresie sprawozdawczym I posiedzenie odbyło się w dniu 14.03.2012 r. II posiedzenie odbyło się w dniu 7.11.2012 r.               Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14.03.2012 r. zgodnie z porządkiem obrad Komisja podjęła następujące tematy: opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także jednostek wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przed przedłożeniem pod obrady Sesji Rady Powiatu oraz omówienie przeprowadzonego konkursu plastycznego pn. „Bezpieczny rowerzysta” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu raciborskiego wraz z określeniem dalszych etapów rozpoczętej akcji informacyjno-edukacyjnej dla rowerzystów. Tematyką drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu 7.11.2012 r. było przedstawienie oraz omówienie sprawy z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 27 czerwca 2012 r. na temat zasad ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej związku z potencjalnymi zagrożeniami, podsumowanie akcji „Bezpieczny rowerzysta” oraz informacja bieżąca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nt. reorganizacji jednostek organizacyjnych Policji w powiecie raciborskim. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaopiniowała pozytywnie przedłożone materiały w formie sprawozdań przesłane przez poszczególne służby. Z informacji popartych wystąpieniami przedstawicieli służb, inspekcji i straży wynikało, że stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jest zadawalający. W ramach wystąpienia P. J. Draganek – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu omówił stan bezpieczeństwa publicznego, koncentrując się na poszczególnych formach działań przestępczych, które występują w powiecie raciborskim. W temacie bezpieczeństwa głos zabrali odpowiednio P. D. Foryś – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu, P. Z. Mazur – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, P. J. Krolik – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Po zaopiniowaniu przedłożonych sprawozdań materiały zostały skierowane pod obrady Rady Powiatu. Szczegółowa analiza bezpieczeństwa mieszkańców powiatu została przedstawiona Radzie Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2012 r.  Kolejno Komisja podjęła temat zapoczątkowany w roku 2012 związany z realizacją akcji pn. „Bezpieczny rowerzysta”, będącego jednym z elementów realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Założeniem akcji informacyjno – edukacyjnej było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ze szczególnym nastawieniem na działalność profilaktyczną skierowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – rowerzystów. W akcję którą zapoczątkowała Komisja włączyły się m.in. Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Gminy powiatu raciborskiego oraz Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. W ramach akcji przeprowadzono m.in.: konkurs plastyczny połączony z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, zajęcia edukacyjne dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia w zakresie ruchu komunikacyjnego ukończone uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu, zakup oraz rozpropagowanie etui na kartę rowerową oraz


odblasków. Zwieńczeniem akcji było przeprowadzenie prelekcji prowadzonej przez przedstawicieli Policji dla uczniów szkół w miesiącu czerwcu br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W Podsumowaniu uczestniczyło ok. 300 uczniów szkół z terenu powiatu raciborskiego.W ramach akcji opracowano folder zawierający podstawowe przepisy bezpiecznego poruszania się po drogach przez rowerzystów, który rozpropagowano wśród Gmin powiatu drogą opracowań, formą elektroniczną oraz w kompletach zawierających etui na kartę rowerową.               W trakcie drugiego posiedzenia Komisji w dniu 7.11.2012 r. omawiano sprawy związane z zasadami ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego. O opracowanych procedurach w tym zakresie mówili P. R. Rudnik – Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu, P. J. Rabczuk – Dyrektor DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, P. H. Wyjadłowska – Dyrektor MOW w Rudach. Zaproszeni goście omówili procedury oraz przedstawili związane z tym problemy bieżące. Po omówieniu tematu stwierdzono, że procedury powinny być tak sformułowane aby obejmowały wszystkie aspekty ewakuacji planowanej z punktami docelowymi dla ewakuowanych włącznie.               Przedmiotem posiedzenia Komisji było również przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu aktualnej sytuacji nt. reorganizacji Posterunków i Komisariatów Policji w powiecie raciborskim. Komendant przedstawił stan faktyczny związany z likwidacją posterunków a utworzeniem 2 międzygminnych Komisariatów Policji. W ocenie Komendanta powyższe zmiany przyniosły oczekiwany efekt w postaci zmniejszającej się liczby przestępstw  oraz większej wykrywalności z uwagi na zaangażowanie większej liczby funkcjonariuszy w terenie. Szczegółowe sprawozdanie z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży za rok ubiegły będzie przedmiotem analizy Rady Powiatu w I kwartale 2013 r. W dyskusji poruszono sprawę pisma skierowanego do Starosty od Rzecznika Praw Obywatelskich – delegatury w Katowicach w sprawie reformy organizacyjnej w Policji.  Podczas posiedzenia przedstawiciele Policji zwrócili się z prośbą do władz Powiatu o pomoc w przekazaniu Gminom informacji bieżącej nt. zasad wykorzystania dróg w sposób szczególny. Dotyczy to organizowanych imprez i stosowania podczas ich organizacji zasad, terminów i obowiązków wynikających z przepisów prawo o ruchu drogowym.               Podsumowując rok 2012 podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omawiano również bieżące tematy związane m.in. z ochroną przeciwpowodziową, współpracą z Gminami w zakresie organizacji w przyszłości akcji informacyjno-edukacyjnych, formą przedstawiania pod obrady Rady Powiatu sprawozdań przez służby, inspekcje i straże, aktualnymi oraz potencjalnymi zagrożeniami.  Podczas posiedzeń Komisja sformułowała 4 wnioski dotyczące omawianych spraw, które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.

Starosta


Adam Hajduk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »