| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 nr 142 poz. 1592, tekst jednolity) Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 625/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.


SKŁAD KOMISJI
W 2012 r. w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach wchodzili:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice.
Członkowie Komisji:

- radni delegowani przez Radę Miasta: Wiesław Mrowiec, Witold Witkowicz,

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta Katowice:

1. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

2. Mirosław Cygan - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,

3. Kazimierz Romanowski - Komendant Straży Miejskiej w Katowicach,

4. Prokuratorzy wskazani przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach:

- Elżbieta Mizeracka - Prokurator Rejonowy Katowice - Południe,

- Urszula Noras-Cema - Prokurator Rejonowy Katowice - Północ,

- Jacek Pandel - Prokurator Rejonowy Katowice - Wschód,

- Zbigniew Chromik - Prokurator Rejonowy Katowice - Zachód ,

5. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach:

- podinsp. Adam Król - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,

- podinsp. Jarosław Łydka - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,

6. Przedstawiciele powołani przez Prezydenta Miasta Katowice:

- st. bryg. Bogdan Jędrocha - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

- Bogumił Sobula - Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice,

- Maciej Maciejewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

- Mieczysław Żyrek - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,

- Anna Trepka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.


DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2012 R.

Na podstawie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli Komisji został opracowany Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2012 - stanowiący podstawę jej działalności. W 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w trakcie których omawiano następujące tematy:

1) Opiniowanie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2012 r.

2) Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011 i 2012.

3) Organizacja i zabezpieczenie imprez o charakterze masowym w świetle obowiązujących przepisów.

4) Przeciwdziałanie przemocy: wdrożenie procedury Niebieska Karta z uwzględnieniem monitoringu bezpieczeństwa rodzin, w których występuje problem przemocy. Upowszechnianie informacji o zasadach kierowania osób stosujących przemoc do udziału w programach edukacyjno - korekcyjnych we współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

5) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w kontekście działania w sytuacji katastrof lub zdarzeń z dużą ilością pojazdów. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia, organizacja objazdów. Przyczyny zagrożeń w ruchu drogowym oraz możliwości ich eliminacji.

6) Zagrożenia na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Katowice w kontekście przepisów ustaw kodeks karny oraz kodeks wykroczeń. Funkcjonowanie organow ścigania (Prokuratura, Policja), Straży Miejskiej oraz wyspecjalizowanego organu, jakim jest przewidziana w Ustawie o lasach - Straż Leśna a konkretnie ich rola oraz osiągane rezultaty w ściganiu zarówno przestępstw, jak i wykroczeń popełnianych w lasach - takich jak kłusownictwo, nielegalny odstrzał przez uprawnionych, kradzież drewna w lasach oraz zanieczyszczanie lasów.

7) Nielegalny handel - ograniczenia i uregulowania prawne zjawiska handlu okrężnego, odbywającego się we wszystkich formach i miejscach, ich wpływ na porządek i bezpieczeństwo publiczne.

8) Ochrona środowiska na terenie Miasta Katowice (gospodarowania odpadami, recykling pojazdów), omówienie nieprawidłowości i powstałych patologii w tym przedmiocie ujawnionych przez pryzmat działalności podmiotów do których statutowej formy funkcjonowania należy kontrola tego odcinka aktywności gospodarczej ze strony Miasta.

9) Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2013 r.

10) Opiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2013 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli miasta Katowice w 2013 r.

11) Ocena stanu przestępczości na terenie miasta z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa w szkołach i okolicach placówek oświatowych.

12) Kontrola uczniów, którzy podczas planowanych zajęć w szkole (w godzinach lekcyjnych) przebywają w galeriach handlowych i centrach kulturalno - rozrywkowych. Tematyka posiedzeń Komisji w 2012 r. miała na celu przede wszystkim opiniowanie działań i przedsięwzięć dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz sposobu finansowania tych zadań. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest istotnym organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Katowice w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stanowiła nie tylko ważne forum dyskusyjne, lecz przede wszystkim jest narzędziem służącym wypracowywaniu metod działania mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »